متن ترانه های فارسی ، متن آهنگ جدید ، متن آهنگ

داغ نهان

متن آهنگ جدید محمد اصفهانی به نام داغ نهان

New Music Lyrics Mohammad Esfahani Daghe Nahan 

متن آهنگ های جدید + لینک دانلود آهنگ مورد نظر

 

گریه نکن میگذرد این شب محنت بار یوسف تو شهره شود بر سر هر بازار

گریه نکن میگذرد این شب محنت بار یوسف تو شهره شود بر سر هر بازار

فردا کاروان آید بر چاه بیند گوهری تابان چون ماه دارد در دل راضی از این شب کوتاه

ای آتش پنهان در من برخیز ای شسته به خون پیراهن برخیز

برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران روشن کن چشم جهان خطبه بخوان زینب

خطبه بخوان زینب

ای خواب از چشم تو دور بیدار از خشم تو کور آوار شد بر زر و زور

خطبه بخوان زینب خطبه بخوان زینب

آتش تنهایی در دل دارم دست اگر از عشق تو بردارم

آتش تنهایی در دل دارم دست اگر از عشق تو بردارم

***

دانلود آهنگ جدید محمد اصفهانی داغ نهان